Historia

Ravintola-alan työpaikkoja Jyväskylässä kävelykadun varrella.

Suomen Hotelli- ja 
Ravintolahenkilökunnan Liitto

perustettiin Helsingissä 14.11.1933 ja päivälleen viisi vuotta myöhemmin perustettiin Jyväskylän paikallisyhdistys. Osastomme syntysanat lausuttiin marraskuun 14. ja 15. päivän välisenä yönä klo 01:00 vuonna 1938 Keski-Suomen Kerhon huoneistossa. Läsnä oli 20 henkeä.

Paikallisyhdistyksen perustamissanat  lausui Suomen Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton silloinen asiamies Eino Cajander, ollen samalla myös kokouksen puheenjohtajana. Hän selosti paikallisosaston säännöt, jotka hyväksyttiin ja näin ollen päätettiin perustaa Jyväskylään paikallisyhdistys.

Paikallisyhdistyksen johtokunnan kokous pidettiin 15.11.1938 klo 12.00 Hotelli Jyväshovissa. Aikakirjat kertovat ainoastaan tarjoilijoista ja vahtimestareista, joista ensimmäinen johtokunta oli kokoonpantu. Näin ollen ei ole tietoa kiinteäpalkkaisten osuudesta aloittamiseen. Paikallisyhdistyksen ensimmäisessä kokouksessa valittiin yhdistykselle puheenjohtajaksi Gunnar Niemi, sihteeriksi Helvi Konttinen ja taloudenhoitajaksi Alfons Lundström.

Jäseniä liittyi heti toiminnan alettua 29 henkeä ja vuoden 1939 alussa heitä oli jo 38, joten yhdistyksen toiminta alkoi hyvin lupaavasti. Samana vuonna yhdistyksen edustajaksi edustajakokoukseen valittiin puheenjohtaja Gunnar Niemi.

Vuonna 1936 solmittiin liittomme ja työnantajapuolen kanssa ensimmäinen työehtosopimus, joka koski ainoastaan tarjoilijoita ja vahtimestareita. Vasta myöhempinä vuosina tunsivat kiinteäpalkkaiset tarvetta tulla mukaan asioiden hoitooon ja näin ollen myös he tulivat sopimuksen piiriin.


Jatkuu jonain päivänä...