Pullapisteessä puhuttua

Lehti-ilmoitus houkutteli paikalle väkeä...Alemmat kuvat kertovat senkin kuinka paljon. Kuvaa klikkaamalla pääset suoraan gallerian puolelle.

Pullapisteessä puhuttiin palveluista

Myös palvelualojen työntekijän on tultava palkallaan toimeen. Miten kehittää alaa ja ja sen myötä vetää koko Suomi uuteen nousuun? Miten karsia turhaa byrokratiaa ja helpottaa pienen ja keskisuuren palvelualan yrittäjän asemaa ja tehdä työntekijöiden palkkaus helpommaksi?

Näistä asioista keskustelivat lauantaina 28. maaliskuuta klo 14.30 - 15.30 Kahvila Pullapisteessä kansanedustajaehdokkaat Lauri Ihalainen (SDP), Eila Tiainen (Vas.), Mauri Pekkarinen (Kesk.), Sirpa Pii-Keinonen (Kok) sekä Margo Saxberg (Vihr.).  Varsinkin kaksi jälkimmäistä toivat keskusteluun myös yrittäjän näkökulmaa.

Pätkätöistä puhuttiin paljon. Mauri Pekkarisen mielestä "Mitä huonommin menee sitä enemmän pätkitään". Lauri Ihalainen totesi "ettei palveluja voi viedä maailmalle, ne työllistävät täällä". Kotimaisen kysynnän hiipuminen luonnollisesti kurittaa alaa..

Vakaampiin työsuhteisiin pitää päästä, niin toivottiin ja käytännön askel siihen suuntaan on lisätuntien antaminen osa-aikaisille. Ne ovat toimeentulon kannalta elintärkeitä. 0-tuntisopimuksia pidettiin vanhanaikaisina ja tylsinä; työntekijän on ikävää odotella mahdollista kutsua tunnin-parin keikkahommiin. Kovempia pakotteita työnantajille toivottiin; asian toinen puoli on opiskelijat, jotka eivät aina tarvitse kovin paljoa työtunteja.

Eila Tiainen korosti tasa-arvokysmystä ja näki palvelualojen ongelmien yhtenä merkittävänä syynä naisvaltaisuuden. "Naisen euro on edelleen 83 senttiä ja eläkkeissä vain 60".

Sirpa Pii-Keinonen kertoi pienyrittäjien tarpeista kuten matalammasta kynnyksestä työllistää; työntekijöille hän tottakai maksaa tes:n mukaan. Joustoa hän kuitenkin haluaa esimerkiksi opiskelijoiden kohdalla vaikka nollatuntisopimuksista päästäisiinkin eroon. Jos joku opiskelija haluaa tehdä vain muutaman tunnin viikossa eikä enempään ole tarvetta, siihen pitäisi olla mahdollisuus mutta vapaaehtoispohjalta. Kysymys toimeentulosta koskettaa nimen omaan palvelualalla elääkseen työskenteleviä.

Byrokratiaa halusivat kaikki karsia, mutta Margo Saxberg toi esille asian toisen puolen, joka liittyy harmaan talouden kitkemiseen. Sääntelyä ja valvontaa tarvitaan ja ongelma koskee palvelualoista erityisesti majoitus- ja ravitsemuspuolta. Rakennusalalla hyväksi havaittu veronumerotunnistinkortti voisi olla yksi ratkaisu.

Paikallista sopimista, sen lisäämistä jotenkin ehdotti yrittäjäpuoli. Yleissitoviin työehtosopimuksiin ei kuitenkaan saa koskea, varoitti Lauri Ihalainen.

Hiukan erilaisista näkökulmista huolimatta keskustelijat halusivat vilpittömästi kehittää palvelualaa niin työntekijöiden kuin alan yrittäjien - varsinkin pienten ja keskisuurten - parhaaksi. Tilaisuuden päätteeksi järjestävän seuran edustaja aluepäällikkö Sirpa Moilanen tiivistikin keskustelun annin tyyliin "yhdessä sopimalla ja sovittelemalla asiat etenevät ja ratkaisut löytyvät." Jos paikalla ollut porukka saisi päättää, niin varmasti tapahtuisikin.

Ja päättäjiksihän he pyrkivätkin.

Seuraavaksi hiukan kuvia. © Jukka Loikkanen