Ann Selinin kiky-terveiset

Ann Selin kertoi, ettei tässä maassa ole koskaan aikaisemmin ollut näin yrittäjämyönteistä hallitusta.
Kuulijoita oli paikalla noin 20.
Raija Pitkänen, Tarja Peltola, Zhang Xiaobei ja Päivi Vehmas. Ilmeet ovat miettivät ja miettimistä neuvottelutilanteessa riittääkin.
Kuvat suurenevat klikkaamalla.

Puheenjohtaja Ann Selin kertoi Jyväskylässä ns. kilpailukykysopimuksesta ja sen vaikutuksista:

”Tilanne on hankala, mutta hyvä kun päästiin neuvottelemaan”

 

Noin 80 prosenttia palkansaajista tai heidän etujärjestöistään on lähtenyt neuvottelemaan ns. kilpailukykysopimuksen pohjalta vaikka se merkitsee heikennyksiä työehtoihin. PAMin puheenjohtaja Ann Selin kävi Jyväskylässä 9.5. kertomassa miksi ja millaisin ehdoin liitto lähti mukaan neuvotteluihin sekä siitä miten tämä kaikki vaikuttaa. Sivun alaosan kuvasarja on läpileikkaus esityksestä.

Ann Selinin mukaan tilanne on hankala mutta jotain uutta tiedämme muutaman viikon kuluttua. Liitto lähti mukaan pitkän ja perusteellisen pohdinnan ja keskustelujen jälkeen.
”Ei tällaista tilannetta ole ollut sitten 1990-luvun, että palkansaajille tarjotaan heikennyksiä työehtoihin.”
Selinin mielestä hyviä vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole tarjolla ja nyt neuvotellaan siitä vähemmän huonosta (katso diasarjan rutto-koleravertailu). Kysymys on myös luottamuksesta hallitusta kohtaan, eikä hyvältä näytä: koko ajan tulee uusia hyökkäyksiä, sekä hallituksen että yrittäjien puolelta. Kuten esitys jonka mukaan työntekijöitä työpaikalla pitäisi edustaa joku muu kuin luottamusmies eli ”ammattiliiton edustaja”.

”Tällainen olisi jo kansainvälistenkin sopimusten vastaista. Jos tässä sopimusta yritetään niin moiset puheet pitää kokonaan unohtaa.”

Ann Selin esitteli STTK:n ekonomisti Ralf Sundin diasarjaa taloustilanteesta ja eri vaihtoehdoista: miten eteenpäin. Rutto-vaihtoehdon sanoman mukaan hallitus varmasti keksii jotain uutta nyt haudattujen pakkolakien tilalle. Kolera eli neuvotteluvaihtoehto on se pienempi paha, joka sisältää mm. 1 mrd:n veronalennukset, vähennyksinä kunnallisverotuksessa pieni- ja keskituloisilla, tavoitteena tätä kautta lisätä ostovoimaa.

Keskustelu käynnistyi tässä vaiheessa. Jari Rajala (PAM 521, pj) elätteli toiveita hallituksen kaatumisesta jos se vielä keksii uusia heikennyksiä. Ann Selin ei uskonut hallituksen tällaiseen kaatuvan koska takana on eduskunnan selvä enemmistö. Perussuomalaiset tuskin nykyisillä kannatusluvuillaan rohkenisivat uusiin vaaleihin lähteä.

Jari Rajala otaksui kuitenkin, että persujen rivit hajoavat sisältä päin. Hallituksen heikoin lenkkihän puolue joka tapauksessa. on.

Yksi keskeinen asia koko paketissa on paikallinen sopiminen ja yleissitovuus. Ann Selinin mukaan laki paikallisesta sopimisesta sisältää ristiriidan ja kertoo siitä, miten pihalla poliitikot ovat koko asiasta: monessa paikkaa ja monesta asiasta sovitaan paikallisesti jo nyt. Hallitus ”ei tule poistamaan säännöstä yleissitovuudesta” mutta, kuten Ann Selin varoitti: ”Hallituksen suunnitelmat ovat käytännössä rajumpia, murentavat systeemiä sisältäpäin eikä silloin ole paljoakaan väliä puututaanko muotoseikkoihin eli säännökseen.”

Paikallinen sopiminen ja ns. selviytymislauseke on vaikea asia ja se tuli nytkin esille. Palkkaturvaa (ja muutosturvaa) pitää ehdottomasti kehittää siltä varalta jos kaikesta huolimatta käy huonosti. Esimerkiksi, jos yritys kaikista palkanalennuksista huolimatta ja kilpailutilanteen vuoksi joutuu irtisanomaan.

Hyvinä asioina esiteltiin työaikapankki jota jo käytetäänkin sekä sairauspoissaoloihin liittyvä omailmoitus. Uutta säännöstä ei ole tulossa; asiasta sovitaan yrityskohtaisesti ja kokemukset ovat olleet hyviä, kuten Ilpo Kauliokin (PAM 521) kertoi.

Neuvottelut ovat par´aikaa käynnissä ja PAM pitää ylimääräisen hallituksen kokouksen 31.5. Ann Selin kertoi että tässä vaiheessa (mukaan lähteneet) liitot ”kyttäilevät toisiaan”, katsovat mitä kukin tekee, eikä tilanne ole vielä selvä työnantajapuolellakaan.

Elämme siis jännittäviä aikoja ja sopii vain toivoa parasta niille 80 prosentille palkansaajista jotka neuvotteluihin ovat lähteneet niinsanotun kilpailukykysopimuksen pohjalta. Moni asia on joka tapauksessa vielä auki ja hallitus näyttää keksivän uusia kolttosia harva se päivä.

Yhteenveto ja kuvat © Jukka Loikkanen